13 Kasım 2018

Türkiye’de E-Ticaret Hacmi 18,9 Milyar TL

e-commerce

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2014” raporunu açıkladı. Bu yıl ikincisi hazırlanan rapor, e-ticaret sektörünün toplam pazarda yıllık yüzde 35’lik bir artışla 18,9 milyar TL büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. Rapora göre e-ticaretin toplam perakende harcamaları içerisindeki payı yüzde 1,6 seviyesine ulaştı ve sektörde en büyük ilerleme yüzde 47’lik artışla çok kanallı perakende kategorisinde gerçekleşti.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız, ülke ekonomisinin nispeten yavaş büyüdüğü bir dönemde, elektronik ticaret hacminin ve perakende harcamaları içerisindeki payının güçlü bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Cılız, Türkiye’nin yine de elektronik ticarette arzu edilen noktada olmadığını vurguladı. Cılız, “e-Ticaret çok geniş bir ekosistem ve paydaş haritası için değer ortaya koyuyor. Bu nedenle e-ticaretin gelişimi, sağlıklı bir hukuki zemin ve sektörün gelişimine yönelik yasal yapılanmalarla desteklenmesi gerekir. Böylece e-Ticaret’in vergi gelirlerinin, istihdamın ve ticari canlılığın artmasına katkısı daha fazla olacaktır. ” dedi.

Nitekim Türkiye’de aktif internet kullanıcısı penetrasyonunun yüzde 50 ve sosyal ağ penetrasyonunun yüzde 52 olduğu dikkate alındığında1, ülkemizde online perakende alışverişin yaygınlaşması için önümüzde uzun bir yol olduğu görülüyor.

e-ticaret tübisad 3

 

E-ticaret sektörünün büyümesini yavaşlatan sorunlar

TÜBİSAD’ın basın toplantısının soru–cevap kısmında ise sektörün önünü tıkayan sorunlar şu şekilde sıralandı:

  • POS tefecileri ve online sahtekarlık nedeniyle güven algısı sorunu
  • Kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin entegrasyonun tamamlanmamış olması
  • Mobil ödeme sistemlerine geçiş eksikliği
  • Akıllı telefon ekranlarında kolay kullanılan ve 3G’de hızlı açılan mobil sitelerin yaygınlaşmamış olması
  • Türkiye’de e-ticaret sitelerine bulut üzerinden SaaS modeliyle kiralık mobil web sitesi tasarım yazılımları sunan dijital ajans eksikliği
  • E-ticaret gümrük birliği gibi sınır ötesi e-ticareti kolaylaştıracak mevzuat eksikliği

 

Tübisad e-ticaret 2015

 

Türkiye’de e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası standartlara göre ölçümleyerek kategorize eden “Türkiye e-Ticaret 2014Pazar Büyüklüğü” raporu, TÜBİSAD tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı, Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore proje veri ortaklığında hazırlandı. Rapor, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız ve TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş’ın yanı sıra, Bankalar Arası Kart Merkezi –BKM CEO’su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun konuşmacı olarak katıldıkları bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

1We Are Social İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2015 RaporuSosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*