17 Kasım 2018

Türkiye’de Tüketici Güveni 2015 2. Çeyrekte 1 Puan Artarak 87’ye Yükseldi [Nielsen]

Nielsen 2 - Kopya

Nielsen’in Tüketici Güven Endeksi Raporu’na göre, 2015’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de tüketici güveni 1 endeks puanı artarak 86’dan 87’ye yükseldi. Yunanistan’daki ekonomik krizden etkilenmeyen tüketici güven endeksi 2014’ün ikinci çeyreğine göre 6 puanı artış göstererek e-ticarete güven verdi.

Harcamalar sabit, mali durumda yükseliş

İş konusundaki olumlu tutum hafif bir düşüşle yüzde 32’den yüzde 30’a geriler ve kişisel mali durum yüzde 45’ten yüzde 50’ye artış gösterirken, harcama niyeti yüzde 45 ile sabit kaldı.

İstikrar artıyor

2015’in ilk çeyreğinde “ekonomi” Türk katılımcıların başlıca endişesiydi ve bunu “terörizm” takip ediyordu. İkinci çeyrekte “ekonomi” başlıca endişe olmaya devam etmekle birlikte önemli oranda bir düşüşle yüzde 23’ten yüzde 17’ye geriledi. Buna mukabil “siyasi istikrar” endişesi Haziran 2015’teki Türkiye Genel Seçimleri nedeniyle yüzde 6’dan yüzde 11’e yükselerek en büyük ikinci endişe haline geldi.

Duraksama endişesi azalıyor

Ekonomiye yönelik endişenin düşmesine paralel olarak Türkiye’nin bir duraksama döneminde olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi de 2015’in ikinci çeyreğinde yüzde 79’dan yüzde 74’e geriledi.

Erkekler ekonomiye daha çok güveniyor

Nielsen’den alınan bilgiye göre, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, 2015’in ikinci çeyreğinde de Türkiye’deki erkek katılımcılar, kadın katılımcılara göre daha yüksek güven oranı sergiledi. Türk erkekleri arasında güven bir önceki çeyreğe göre 1 endeks puanlık düşüşle 93’ten 92’ye gerilerken, Türk kadınları arasında güven 3 endeks puanlık artışla 79’dan 82’ye yükseldi.

Nielsen 1

Avrupa güven endeksi artış göstererek 79 oldu ve son 5 yılın rekorunu kırdı

Eurozone’daki ekonomik belirsizliğe rağmen, 32 pazarın 21’inin (yüzde 65) senenin başına göre daha iyimser olmasıyla, tüketici güveni ikinci çeyrekte Avrupa bölgesinin her yerinde arttı.

Bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya’da güven üç endeks puanı düşerek 97 olarak kaydedildi ve bu bir yılda görülen ilk düşüş olarak dikkat çekti. İngiltere’de ise güven iki puan yükselerek 99 oldu ve bu da peş peşe yükseliş kaydedilen 6. çeyrek olarak kayıtlara geçti.

Bölgesel güven ilk çeyrekten bu yana 7 endeks puanı yükselişle en çok Ukrayna’da artış gösterdi (48). Ancak, bu değer ülkeyi kötümserlik/iyimserlik denge noktası olan 100’ün oldukça altında kaldı.

Ücret artışı fiyat artışını geride bırakıyor

Nielsen İngiltere ve İrlanda pazar lideri Steve Smith konuyla ilgili açıklamasında, “İngiltere senelerdir ilk kez ücret enflasyonunun fiyat enflasyonunu geride bırakmaya başlaması, enflasyon ve konut kredisi oranlarının tarihsel olarak en düşük seviyelerde seyretmesi ve işsizliğin istikrarlı biçimde düşmesi tüketicinin güvenini artırıyor” dedi.

Yunanistan kötü durumda

Yunanistan’da güven bu araştırmada yer alan 60 ülke arasındaki en yüksek üç aylık azalmayla 12 endeks puanı düşerek 53’e geriledi. İrlanda ve İtalya’da da güven dört puanlık düşüşle sırasıyla 88 ve 53 oldu.



Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*