21 Kasım 2018

TÜSİAD, ‘Dijital Pazarın Odak Noktası E-ticaret’ Raporu Yayınlandı

Son yıllarda Türkiye’de e-ticaret hacminin artışı, organize perakende başta olmak üzere muhtelif sektörlerde yapısal olarak hissedilebilir bir duruma geldi. Bununla beraber Türkiye’nin önünde bu alanda bir fırsat penceresi oluştu.

Bu doğrultuda TÜSİAD Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi için öneriler sunmak amacıyla, “Dijital Pazarın Odak Noktası E-ticaret: Dünya’da Türkiye’nin yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar” başlıklı bir rapor hazırlandı.

Bugün yapılan basın toplantısında, toplantının açılış konuşması TÜSİAD Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Argat, dijital okuryazarlığı ve e-ticarette güven algısının önemini vurguladı.

Panelde, Markafoni’nin Kurucu Ortağı Sina Afra tarafından raporun tanıtımı yapıldı.

Afra, Tükiye’nin 76 milyonluk nüfusu ve 36 milyon İnternet kullanıcısıyla çoğu Avrupa ülkesinden daha yüksek bir kullanıcı sayısına sahip olduğuna işaret etti. Buna karşılık kullanıcı sayısının nüfusa oranı ve yarattığı ticaret hacmi açısından bu potansiyelinin gerisinde kaldığını ifade etti.

Ayrıca,  Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini yakalayamamasının en önemli nedenlerinin algı sorunu, altyapı eksikliği, güven, mevzuat düzenlemesi ve alternatif ödeme sistemlerinin yaygınlaşmaması ve finansal altyapı eksikliği olduğu söylendi.

Bu raporun e-ticaret sektörü için iyi bir kaynak olarak nitelendirilebilir. Bu konuyla ilgili çalışan ya da bu konuda uzmanlaşmak isteyen kişilerin rapora göz atmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz.

 

 

 Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*