19 Kasım 2018

İngilizler’in Online Pazarlama Harcamaları 8 Milyar Dolara Ulaşıyor

E-ticaretin büyüme hızı, firmaların online pazarlama harcamalarını da arttırıyor.

Hem rekabetin artması, hem de tüketicilerin alışverişleri için farklı mecraları bir arada kullanmaya başlamaları ile giderek önemini arttıran dijital marketing harcamaları, online ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İngiltere’de oldukça hızlı bir şekilde büyüyor.

GroupM tarafından yayınlanan veriler, İngiltere’nin 2012’yi 8.3 milyar dolarlık online pazarlama harcaması ile kapatmasını öngörürken, 2013 yılında bu oranın 9.4 milyar dolara yükseleceğinin tahmin edildiği paylaşılıyor.

GroupM mobil arama motoru reklamlarının büyüme hızına olumlu etki ettiğini belirtirken, 2012 yılı toplam reklam harcamalarını ise 20.6 milyar dolar olarak açıklıyor.

Dijital pazarlama harcamalarının artışı ile gazetelerde yer alan reklam harcamalarının azalacağını belirten GroupM, offline gazete reklam harcamalarının 2012’den 2013’e kadar %11 oranında azalacağını öne sürüyor.

2012 yılında offline gazete reklam harcamalarının 1.6 milyar dolar olacağını tahmin eden GroupM, bu oranın 2013’te 1.5 milyar dolara ineceğini belirtiyor.

GroupM akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımındaki artışın online reklam harcamalarını hızlandıracağını açıklarken, online reklam harcamalarının toplamdaki yerinin hızlı artışını sürdüreceğini öne sürüyor.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*