17 Kasım 2018

Ürün İadelerini Ücretlendirmek Müşterileri Kaçırmanın En Kolay Yolu!

Royal Mail tarafından yapılan araştırma, ürün iadelerinde müşterinin para ödemek zorunda kaldığı herhangi bir adımın müşterileri markaya yabancılaştırdığı tespit edildi.

Royal Mail’ın raporunda, tüketicilerin %73 gibi çok büyük bir oranının, ürün iadesi yapacakları zaman bunu ücretsiz olarak yapmak istedikleri belirtiliyor. %60 oranında katılımcı, bir perakendeci ürün iadesini ücretsiz yapmıyorsa bir daha oradan alışveriş yapmadıklarını da belirttiler. Ayrıca bir online perakendeci, koşullu ücretsiz iade şartları uyguluyorsa (örneğin belli bir ücretin üzerindeki ürünlerin ücretsiz iadesi gibi), böyle bir durumda alışveriş yapmayacak olanların oranı ise %56.

E-ticareti cazip kılan en önemli etkenlerden birisi ürün iadelerinin basitçe halledilmesi. Tüketiciler e-ticarete alıştıkça, bu süreçlerin nasıl işlemesi gerektiğini firmalara dikte ediyorlar. Bunda da şaşılacak bir durum yok. Ekonominin temeli olan talep ve arz dengesi başka bir konuda kendini gösteriyor. Müşterilerin talebini karşılayabilen firmalar ayakta kalırken, karşılayamayanlar müşteri kaybediyor.

Bu yılın başlarında Voxware tarafından yapılan başka bir araştırma da, ücretsiz ürün iadesinin alışveriş yapılacak perakendeciyi seçme konusunda önemli veya çok önemli olduğunu düşünenlerin oranını %97 olarak buldu. 2013 yılında yine Voxware’ın yaptığı benzer bir araştırmada ise bu oran %84 seviyesindeydi.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*