21 Kasım 2018

Veri Kullanan Pazarlamacılar Rekabette Avantajlı Konuma Geçiyor

Turn ve Forbes Insight’ın yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre, pazarlamacıların %74‘ü veriyi doğru kullanarak müşteri bağlılığı ve etkileşiminde rakiplerine göre avantaj elde ederken, %24‘ü ise kısıtlı veri kullanımı ile benzer sonuçlar elde etmişler.

Dahası, pazarlamacıların %55‘i veri öngörüleri kullanarak şirketlerinde gözle görülür bir ciro artışı sağlarken, veri kullanmayan pazarlamacıların yalnızca %20‘si ciro artışı sağlayabilmiş.

Veri kullanımının daha isabetli pazarlama yapılmasını sağladığını artık hepimiz biliyoruz. Bu araştırmanın önemi ise, bu kullanımın gerçekten ne kadarlık bir avantaj yarattığı konusunda, elle tutulur rakamlar verebilmesi. Sonunda veri kullanımının gerçekten işe yarayıp yaramadığı değil, ne kadar işe yaradığını görebiliyoruz.

Rapor, veri kullanan pazarlamacıları dört gruba ayırıyor:

Geriden gelenler: Bu pazarlamacılar veri veya analitik yöntemleri kullanmadıları gibi, kullanmaya da niyetleri yok.

Şüpheciler: Bu grup, kısmen de olsa veri kullanmaya başlamış, fakat bunun avantajlarını göremedikleri için konunun üzerine eğilmiyorlar.

Girişimciler: Hali hazırda veri ve analitik araçları kullanıyorlar ve bunların geliştirilmesi için kaynak ve yetenek yatırımı yapmaya açıklar.

Liderler: Tüm kararları veri analizleri sonrasında alıyorlar, tüm sonuçları analizden geçiriyorlar ve aktif olarak personellerini bu konularda eğitiyorlar.

Turn_Data-Driven_Infographic_-page-001Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*