18 Kasım 2018

2013’de Pazarlamacıların Yüzde 68’i Veri Tabanlı Pazarlamayı Kullanacak

Veri Tabanlı Pazarlama Değişikleri 2013Pazarlama çalışmalarının tüketiciye endeksli yönelimler alması özellikle son birkaç yılda markaların uyguladığı bir yöntem. Infogroup Targeting Solutions ve Yesmail Interactive’in yaptığı araştırma, bu durumun 2013 yılında artarak süreceğini gösteriyor. Araştırmaya katılan profesyonellerin yüzde 68’i 2013 yılında veri tabanlı pazarlamaya daha fazla para harcamayı düşünürken bu gruba katılmayıp daha az bütçe ayırmayı planlayanların sayısı sadece yüzde 3.

Veri tabanlı pazarlamaya verilen değerin artması, verinin ulaşılacağı kaynağı önemli hale getiriyor. Ekim 2012 araştırması, pazarlamacıların yüzde 49’unun bu bilgilere website analitiklerinden ulaşacağını gösteriyor. Yüzde 19 e posta etkileşimi, %12 de sosyal medya etkileşiminin tercih olarak belirtildiği araştırmada en az yanıtı yalnızca yüzde 1 ile basılı medya alıyor.

Sosyal medya verilerini, uzun vade yatırım fırsatları açısından gerekli bir seçenek olarak gören pazarlamacıların rakamı yüzde 25’i gösterirken; katılımcıların yüzde 19’u bu verilerin daha kısa zamanlı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Yesmail ve Infogroup’un bu kapsamlı araştırmasından çıkan bir diğer sonuç ise şirketlerin elde ettiği sosyal medya verilerini diğer kanallara aktarma konusunda ne düşündükleri. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 36’sı bu verileri diğer kampanyalar için değerlendireceklerini belirtiyor. Yüzde 46’sı diğer kampanya stratejilerini sosyal medya verilerini dahil ederek belirleyeceğini söylerken, bu verileri göz ardı edeceklerin oranı %16.

Sadece bu rakamlar bile sosyal medyanın markalar adına önemli bir kanal haline geldiğini kanıtlamaya yetiyor. Tabi bu araştırma, konuyu sadece şirketler açısından ele alıyor. Peki bu duruma sosyal medya sakinleri ne diyor?

Sosyal Medya Kullanıcı Trendleri

Kullanıcılar, markaların kendilerini izlemesini istemiyor

Sosyal medyanın marka, ürün ve anlaşma bilgilerini paylaşmak, tüketiciyi bilgilendirmek için çok uygun bir mecra olduğu kesin. Markaların burada en doğru şekilde yer almak adına verdikleri mücadelenin sebebi de bu. Ancak JD Power Panel ve Netbase’in raporu, kullanıcıların markalar tarafından izlenmek istenmediğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların bir diğer ifadeyle sosyal tüketicilerin yüzde 51’lik kısmı, kendi profillerinin takip edilmesinden rahatsız oluyor.

Kullanıcıların, markaları şikayet ettikleri zaman yanıt almalarının uygun bir iletişim şekli olduğunu söylemek mümkün. Fakat marka içerikli iletilerde geçen şikayet oranının yalnızca yüzde 58 olması, markanın iletişim sıklığı konusunda bir kez daha düşünmesine neden olabilir.

Raporda yer alan diğer ilginç sonuçlar:

  • Kullanıcıların % 32’si markalar tarafından izlendiğinin farkında değil
  • Yüzde 43’ü özel alanlarına izinsiz girildiğini düşünüyor
  • Yüzde 48’i için markalar, kullanıcıları ürün ve servislerini geliştirmek için takip etmeli
  • Yüzde 64’ü direkt markalara hitap eden sorularda yanıt alması gerektiğini belirtiyor.

Sosyal medyayı diğer pazarlama kanallarından farklı kılan tüketici kararlarının yönettiği bir alan olması. Markaların bu sonuçlara dayanarak kullanıcılara kulak vermesi, geliştirecekleri sosyal stratejilere önemli katkılar sağlayacaktır.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*