15 Kasım 2018

Veriniz İçin Doğru Grafiği Seçmenizi Sağayacak 5 Soru ve Cevap

Verinizi nasıl alırdınız? Dilim dilim mi, çubuk çubuk mu?

Her veri görselleştirme yöntemi, her veri türüne uygun değildir. Aslında yanlış bir şekilde görselleştirilmiş, yani asıl olması gerekenden farklı bir grafik kullanılmış verileri anlamlandırmak ve yararlı bilgilere dönüştürmek neredeyse imkansızdır.

E-ticaret ile uğraşırken, görselleştirilmesi, bir takım grafikler ile anlatılması gerken yığınla veri üretiyoruz. Bu anlatım müşteriler, ajanslar, sosyal medya uzmanları için olabileceği gibi, şirket içinde de kullanılması gerekiyor olabilir.

Hangi veri türü için hangi grafiğin kullanılacağı, veriden anlamlı bir bilgi çıkartmak için elzemdir. Veri ve grafik uyumunu, aşağıdaki beş soruyu cevaplayarak bulabilirsiniz.

1) Değerleri karşılaştırmak mı istiyorsunuz?

Grafikler iki veya daha çok (belki de binlerce) veriyi karşılaştırmak için çok yardımcı olur. Bir veri silsilesindeki en düşük değeri, en yüksek değeri veya bunlara oranla başka değerleri bulmak çok kolaydır. Böyle bir durumda aşağıdaki tür grafikleri kullanmak yararınıza olacak:

 • Sütun
 • Bar
 • Alan
 • Çizgi
 • Liste (Şu anda yaptığımız gibi)
 • Saçılım Grafiği

2) Bir şeyin içeriğini mi göstermek istiyorsunuz?

Bu tarz grafikler, bir bütünün hangi parçalardan oluştuğunu göstermek içindir. Örneğin mobil ziyaretçilerin hangi cihazları kullandığı veya satış ekibi başına yapılan toptan satışlar gibi.

 • Yuvarlak Diyagram
 • Yığılmış Çubuk
 • Yığılmış Sütun
 • Alan Grafiği

3) Verinin dağılımını mı anlamak istiyorsunuz?

Dağılım grafikleri veri havuzunun sınırlarını, verinin normal gidişarını ve değerlerinizin bilgi menzilini anlamanıza yarar.

 • Serpme Diyagram
 • Sütun Grafiği
 • Bar Grafik

4) Veri birikiminizdeki yönelimleri mi anlamak istiyorsunuz?

Eğer bir veri setinin belirli bir zaman aralığında nasıl bir performans gösterdiğini anlamak istiyorsanız, bu iş için hazırlanmış bazı spesifik grafik türleri var.

 • Çizgi Grafikler
 • Çift Eksenli Grafikler
 • Sütun Grafikler

5) Farklı veriler arasındaki ilişkileri mi anlamak istiyorsunuz?

İlişki grafikleri, bir veri değişkeninin diğer veri değişkenleri ile ilişkilerini görebilmek açısından önemlidir. Bu grafikler bir şeyin diğer bir şeye veya şeylere pozitif, negatif etkilerini göstermek i,çin kullanılır.

 • Saçılım Grafiği
 • Kabarcık Grafiği
 • Çizgi Grafiği

Bu grafiklerin ne olduklarını anlamak için hepsine birer tane de örnek verdik:

Sütun

sütun

Bar

bar

Çizgi

çizgi

Çift Eksen

çift eksen

Alan

alan

Yığılmış Sütun

yığılmış sütun

Yuvarlak Diyagram

yuvarlak diyagram

Serpme Diyagram

serpme diyagram

Kabarcık

kabarcık

 Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*