16 Aralık 2018

Paralı Arama Reklamları Offline Satışları da Arttırıyor

Yahoo ve comScore‘un online medya pazarlama faaliyetlerini offline satışlara yansıtma üzerine bir sistem kurmuş olan RevTrax ile gerçekleştirdiği bir araştırmadan, paralı arama reklamlarının offline satışlara etkisi üzerine oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı.

Araştırmada, arama reklamlarına tıklayıp bir markanın web sitesine yönlenen müşterilerin, bir süre sonra offline ortamda alışveriş yapsalar bile, reklamverenler tarafından takip edilemediklerine değinen RevTrax, bu nedenle online reklamların offline’a faydasının markalar tarafından net olarak görüntülenemediğini paylaştı.

Tüketicilerin %89’unun alışveriş yapmadan önce online araştırma yaptıklarına değinen araştırma yetkilileri, buna rağmen markaların %7’den azının online pazarlama çalışmalarının olduğunu belirttiler.

Yahoo ve RevTrax yetkilileri, bir online reklam sonucunda online ortamda harcanılan her 1$’a karşılık tüketicilerin 6$’lık offline alışveriş yaptıklarını ileterek, online pazarlama faaliyetlerinin sadece online satışlar üzerindeki etkisinin değil, offline üzerindeki etkisinin de araştırılmasının önemine değindiler.

Araştırmada, paralı arama kampanyaları ile kazanılan müşterilerin %40 ile %50’si arasının yeni müşteriler oldukların da altı çizildi.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*