12 Kasım 2018

Yeni E-ticaret Kanunu Müşteri İlişkilerine Neler Getirecek?

Dün mecliste 240 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü ve kabul edildi. Bu yeni kanun tasarısının daha çok, elektronik ticaret sitelerinin müşterileri ile iletişimini düzenleyen yapılara odaklandığı görülüyor.

2010 yılında hazırlanan kanun tasarısının 4 yıl aradan sonra görüşülmeye başlanması özellikle muhalefet partileri tarafından meclis kürsüsünde eleştiri aldı. Kanun tasarısı ve ilgili komisyon raporlarına TBMM arşivinden ulaşabilirsiniz.

Kanunun özetle neler getirdiğini konuk yazarımız Avukat Murad Güdücü açıklıyor.

Murad Güdücü

murad güdücüKonuk yazarımız Avukat Murad Güdücü bilişim hukuku alanında hizmet veriyor.

 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bu kanun ile getirilen belli başlı değişklikler şu şekildedir;

Kanuna göre ticari iletilerde bu iletişimin kimin adına yapıldığını açıkça belirlenebileceği bilgiler sunulacaktır.

Ticari Elektronik İletiler

Ticari elektronik iletiler alıcıların önceden onayı alınmadan (Opt-in) gönderilemeyecek. Ancak alıcının, iletişim bilgilerini kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla vermesi halinde onay alınmasına gerek kalmayacaktır. Gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekmektedir. Ticari iletide ayrıca hizmet sağlayıcıya ait bilgilerin ve iletişim bilgilerinin (telefon, faks, e-posta vb.) bulunması zorunludur. Bu hususlara uymayan veya kimden gönderildiği belli olmadan mesaj veya ileti gönderenlere 1.000 TL ile 10.000 TL arasında idari para cezası kesilecektir. Ticari elektronik iletilerin bir defada birden fazla kişiye onayları alınmadan gönderilmesi halinde para cezası 10 katına kadar artırılacaktır. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmadan da ticari elektronik ileriler gönderilecebilecek.

Ticari elektronik iletiler aracılığıyla iletilen kampanya, indirim, yarışma veya oyunların katılım koşulları açık ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde belirtilecektir.

Alıcılar istedikleri zaman, hiçbir sebep göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilirler. Hizmet sağlayıcı alıcının bu red bildirimini ticari elektronik iletişimde bulunduğu elektronik iletişim araçları ile kolaylıkla ve ücretsiz olarak yapmasını sağlayacaktır. Red talebinin ulaşmasından itibaren 3 gün içerisinde, hizmet sağlayıcı ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmalıdır aksi halde 2.000 TL ile 15.000 TL arasında idari para cezasına çarptırılacaktır.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Ticari iletilerle elde edilen kişisel verilerin güvenliğinden ve saklanmasından hizmet sağlayıcılar sorumlu olacaktır. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve amacı dışında kullanılmayacaktır.

Hizmet sağlayıcılar, sözleşmelerin elektronik iletişim araçları ile yapılmasından önce kendilerini tanıtıcı güncel bilgileri alıcıya sunacaklar. Sözleşmenin elektronik iletişim araçları ile yapılması halinde, hizmet sağlayıcı ödenecek toplam bedeli ve sözleşmenin şartlarını siparişin onaylanmasından ve ödemenin yapılmasından önce alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacaktır. Bu hususlara uyamayan hizmet sağlayıcılara 1.000 TL ile 5.000 TL arasında idari para cezası verilecektir. Ayrıca hizmet sağlayıcı, siparişin alındığını elektronik iletişim araçları ile alıcıya teyit edecektir.

Doğrudan Pazarlama İşlemleri

İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak. İşletmeler, siyasi propaganda faaliyetinde de bulunamayacaklar.

Son olarak, kanunda sayılan hususlara uymayanlara 1.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen idari para cezaları öngörülmüştür.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Fikrini söyle

*