17 Kasım 2018

Yeni E-Ticaret Kanunu ile E-Posta Pazarlaması Nasıl Düzenlenecek?

Dünya’da bilinen ismiyle “e-mail marketing” ve ülkemizde kullanılan şekilleriyle “e-posta pazarlaması” ya da “izinli pazarlama” stratejileri kapsamında gönderilen reklam içerikli e-postaların bu zamana kadar işletmeler tarafından tüketicilerin kimi zaman aleyhine olacak durumlarda kullanıldığı biliniyor. Yeni kanun ile ise özellikle sosyal medyanın yardımıyla çok konuşulan bir konu haline gelen haksız e-posta pazarlama stratejileri ve uygulamaları düzene girecek gibi.

“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”, 02.05.2012 tarihinde ilgili komisyonca kabul edilmişti. Bundan sonraki aşamada, tasarı TBMM Genel Kurul gündemine girecek, muhtemelen önümüzdeki yasama yılında yasalaşması sağlanacak ve yasalaşması halinde de yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla henüz yasalaşmamış ve tasarı aşamasında bulunan bir düzenlemeden bahsediyoruz.

Tasarıda genel olarak kişiler arasında istenmeyen ticari elektronik iletişimin engellenmesi, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşme öncesi bilgi verme yükümlülükleri ve sipariş aşamasındaki yükümlülükler ile bu düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir. Ayrıca bu tasarı ile elektronik ticaretin yaygınlaştırılması, tüketicilerin korunması ve özellikle de elektronik ticaretin daha güvenli bir şekilde yapılması amaçlanıyor.

Tasarının özellikle ticari elektronik iletileri ve uygulanmasını içeren 6, 7 ve 8. maddeleri dikkat çekti ve dolayısıyla da geleneksel ve dijital medyada ses getirdi. Tasarıdaki elektronik ileti terimi, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma, inceleme, propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmekte.

Tasarının 6. maddesine göre ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebiliyor. Yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilen bu onay sistemi dünyada “opt-in” olarak biliniyor ve tüketiciden önceden onay alınmasını öngören bir sistem olarak tanımlanıyor. Ancak bu sistemin bir istisnası md6/2 de düzenlenmiş; esnaf ve tacirlere önceden onay almaksızın ticari elektronik ileti gönderilebileceği belirtilmiştir.

Tasarının 7. maddesine göre ticari elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmak durumunda. Kısacası, tatil satın almak isteyen ve bu konuda onay vermiş alıcıya, bebek eşyası satmaya çalışılmamalı ve ek olarak gelen e-postada göndericinin iletişim bilgileri mevcut olmalı.

Bu düzenlemelerle özellikle spam mail olarak bilinen, nereden geldiği bilinmeyen reklam amaçlı e-postalar için önlem alınmak isteniyor. Tasarıdaki elektronik ileti terimi, yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece e-postayı kapsamamakta, ancak en çok karşılaşılan örnek e-posta ve SMS olduğu için özellikle bunlar üzerinde durulmaktadır.

Tasarının 8. maddesi, alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkını düzenliyor. Buna göre alıcılar diledikleri zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Gönderici, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur. Bu düzenleme, tüketiciye, kendisi tarafından önceden onay verilmiş olsa dahi, belirli bir süre sonra ticari elektronik iletileri almak istememesi halinde red hakkı tanımaktadır.

Tasarının geçici 1. maddesine göre ise kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6. maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. Yani kanundan önce oluşturulmuş onaylı veri tabanları, kanundan sonra da kullanılabilecek.

Tasarı çeşitli maddelerinde yukarıdaki yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımlarını düzenlemiş ve alt sınırı 1.000 TL ve 2.000 TL’den üst sınırı 10.000 TL ve 15.000 TL’ye kadar olan idari para cezaları belirlendi. Hatta tekrarlanması halinde, bu cezaların 10 katına kadar çıkabileceği de belirtildi.

Önümüzdeki haftalarda yine eticaretmag.com’da yayınlanacak e-ticaret hukuku odaklı yazılarımda, bu tasarının öncelikle istenmeyen ticari elektronik iletişimin engellenmesi ve daha sonra da diğer düzenlemeleri yönünden, muhatap tarafların kimler olacağı, bu taraflara olumlu ve olumsuz ne gibi yükümlülük ve haklar getireceği, ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiği, bu konuda çeşitli sektör temsilcilerinin ve ilgili tasarının hazırlanmasında katkı sağlayan hocaların görüşlerini de içeren diğer değerlendirmeleri ifade etmeye çalışacağım.Sosyal medya ve e-bülten ile de EticaretMag'ı takip edebilirsiniz!

EticaretMag Twitter EticaretMag 

Facebook Sayfası EticaretMag Youtube EticaretMag Google+ E-ticaret 

Türkiye Linkedin Grubu E-

ticaretMag RSS E-

ticaretMag RSS

Yorumlar

 1. Kutlu der ki:

  Sayın Kırtok,

  Bu tasarıda Spam mail yapılması konusunda açıklar var gibi geliyor.

  “Tasarının 7. maddesine göre ticari elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya uygun olmak durumunda. Kısacası, tatil satın almak isteyen ve bu konuda onay vermiş alıcıya, bebek eşyası satmaya çalışılmamalı ve ek olarak gelen e-postada göndericinin iletişim bilgileri mevcut olmalı.” demişsiniz.

  Site sahibi “kullanıcı sözleşmelerinde” alınan bilgilerinin nerede ve nasıl kullanılacağını yazabilir ve bu şekilde başka alanlarda da kullanabilir diye düşünüyorum. Esasında bu sözleşmelerin istenildiği zaman site yöneticisi tarafından değiştirebileceği için her türlü değişiklik anlık yapılabilir.

  • Palmark der ki:

   Doğru söylüyorsunuz. Formların altına koyulan gizlilik ve kullanım sözleşmeleri okunamayacak kadar uzun olduğu için bir çoğumuz bunu okumadan kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada yer alan metinde kendi rızamızla yani opt-in oluyoruz. “Her türlü içeriği istediği zaman gönderebilir ve bu sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir.” ibaresi de yapılacak bir şeyin olmadığı anlamına geliyor.
   Ya kabul edeceksiniz ya da hizmetten yararlanamayacaksınız.

  • Gül Banu Kırtok der ki:

   Merhabalar,
   Aslında hem siz hem de Palmark, bir noktada haklısınız, kullanıcı sözleşmeleri uzun ve bazen anlaşılmaz olabiliyor ve çoğu zaman okunmadan da kabul edilebiliyor. Bu da, izinli e-posta pazarlaması yönünden beraberinde bazı sorunlar getirebilir ama en doğru yöntem, aslında kanunlaşma süreci tamamlanınca ve uygulamalarla belirlenecek. Kanunun lafzıyla yani sadece kanunda yazan kelimeleri dar bir şekilde yorumlayarak sonuca gitmemeliyiz, özellikle Bilişim Hukuku’nda bu zaten imkansız çünkü teknoloji hızla değişiyor ve gelişiyor. Ancak kısaca şunu söyleyebilirim ki, hukukta genel kural, sözleşme serbestisidir(tarafların serbestçe sözleşme şartlarını belirlemesi) ama bunun da sınırı kanunlardır. Yani bir sözleşmenin(örneğin burda kullanıcı sözleşmesi), kanunlara aykırı olan hükümleri, iki tarafça kabul edilse dahi geçersiz olacaktır.

 2. zeynep der ki:

  Önceden izin alınmaksızın Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. (Esnaf olup olmadığını nasıl anlayacağız? hotmail,gmail kullanan bir sürü esnaf var,kişisel mailim dese gene mi ceza yeriz, nasıl ispatlanacak.

Fikrini söyle

*